doritr

May 29 2023

הרבה יותר קל לגדל כלב ביישוב או מושב מאשר לגדל כלב בעיר. כאשר מגדלים כלב בעיר, חשוב מאוד לדאוג שהכלב ידע כיצד לנהוג כאשר הוא יוצא מהבית, לא לברוח, לא לצ...

doritr3 min read

May 18 2023

תביעות רשלנות רפואית הן תביעות נפוצות ביותר בישראל. מדי שנה מוגשות לא מעט תביעות בגין נזקים שונים שנגמרו לאנשים כתוצאה מרשלנות רפואית של גוף רפואי או אי...

doritr3 min read